جدیدترین محصول

R1966 چوب زیر گهواره سری

Image of E-Switch logo

R1966 چوب زیر گهواره سری

طراحی ارگونومیک سوئیچ الکترونیکی ارائه می دهد گزینه های متعدد برای مدار مسکن رنگ مارک سبک ختم و رنگ چراغ

کلید چوب زیر گهواره سری روشن R1966 و الکترونیکی سوئیچ ارائه انواع بدنه اجرایی و گزینه های رنگ LED. چند مدار توابع ختم گزینه های و نشانه گذاری های محرک در دسترس هستند. مصوبات سازمان عبارتند از: cURus و VDE. اندازه برش پانل 13 mm x 19.2 میلیمتر است.

ویژگی های برنامه های کاربردی
 • مصوبات سازمان: cURus و VDE
 • SPST و SPDT
 • گزینه های چراغ روشن
 • چند مدار توابع
 • گزینه های متعدد ختم
 • محرک مارک موجود
 • لوازم جانبی
 • تجهیزات پزشکی
 • لوازم ظروف
 • لوازم الکترونیکی مصرفی
 • ابزار دقیق
 • تجهیزات تست
مشاهده بیشتر